kawan

Isnin, 29 Disember 2014

KL- Hatyai- SuratThani- Koh Samui- SuratThani- KL

Day 1,2 (24/25 Dec) - KL- Hatyai-SuratThani-Koh Samui
 
 
 
[Nightlife]
 
 

Day 3 (26 Dec)- Koh Samui [Lamui Beach, Kampung Melayu]
 
 

Day 4  (27 Dec)-Koh Samui [Chewang Beach, Lamui, Kampung Melayu, Grandfather Rock]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[Nightlife]

Day 5 (28 Dec) -Koh Samui-SuratThani
 
  [packing out]
 [ferry Koh Samui-SuratThani]

Day 6 (29 Dec)- SuratThani-KL
 
  [KLIA-TBS]

Hello HOME!